L'Ajuntament de la Pobla de Farnals col·labora en els Plans d'Inspecció contra l'intrusisme que desenvolupa la Generalitat Valenciana. En aquest accés es facilita l'exercici dels drets que les persones usuàries dels serveis turístics tenen reconeguts, donant als mateixos la possibilitat de posar en coneixement de l'administració les seues reclamacions, de manera que aquesta puga adoptar les mesures necessàries per a millorar el servei que es presta a aquests https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1915