En aquesta secció podrà consultar diàriament l’estat de la Platja Nord: