Ajuntament

Ajuntament

Cavanilles, en la seua obra Observacions sobre la història natural, geografia, agricultura, població i fruits del regne de València, cita a la Pobla de Farnals com un “llogaret que creix de dia en dia” i la descriu com un exemple de poble de l’horta valenciana, dedicat a l’agricultura.

Share This