POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

L’Ajuntament de La Pobla de Farnals té implantat per a la gestió de la platja Nord un SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT TURÍSTICA d’acord amb les Normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 13009 i un Sistema de Gestió d’Accessibilitat segons la UNEIX 170001 per a la gestió del punt accessible amb bany assistit, assistència sanitària, socorrisme i primers auxilis, condícies, dutxes, vestuaris, zones d’ombra, aparcament, retingues de policia i passeig marítim de platja.

Així mateix, per a la gestió de la platja Pobla Marina té implantat un sistema gestió de qualitat turística conforme a la Norma ISO 13009.

 • MISSIÓ: La nostra missió és oferir serveis de qualitat als usuaris satisfent les seues necessitats alhora que protegim el nostre entorn costaner.
 • VISIÓ: La nostra visió és ser un municipi de referència pel seu entorn costaner, on la nostra meta és la millora contínua en els serveis, instal·lacions, qualitat de les aigües i la cura de l’entorn.
 • VALORS: Els nostres valors giren entorn del manteniment de la riquesa del nostre ecosistema litoral, cercant aconseguir una platja capaç de satisfer els més alts estàndards de qualitat, accessibilitat i amb criteris de sostenibilitat.

 

 

L’Ajuntament de La Pobla de Farnals, defineix la seua pròpia Política que inclou els següents compromisos de millora:

 • Garantir un seguiment de totes aquelles activitats que es realitzen establint mecanismes de millora contínua, en col·laboració amb tots els sectors del municipi, assegurant amb això la seua preservació, així com la prestació d’uns serveis de qualitat.
 • Complir els requisits establits en la legislació aplicable o altres requisits, i altres acords o convenis que subscriga l’Ajuntament.
 • Atendre les queixes i suggeriments dels usuaris i promoure la seua participació i implicació en la seua protecció i millora mitjançant mecanismes de formació i sensibilització, així com determinar el grau de satisfacció dels usuaris respecte als béns i serveis que els subministrem.
 • Definir i avaluar periòdicament els objectius de qualitat, medi ambient i accessibilitat a fi d’impulsar la millora contínua en aquesta.
 • Establir eines de millora per a abordar els riscos i oportunitats de l’organització, i aconseguir millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió i l’acompliment ambiental de l’organització.
 • Prevenir la contaminació i els riscos higiènic-sanitaris associats minimitzant els riscos ambientals derivats dels aspectes ambientals de l’organització, des d’una perspectiva del cicle de vida, tenint en compte especialment la correcta gestió dels residus generats a les platges i l’ús sostenible dels recursos.
 • Facilitar a les persones amb algun tipus de discapacitat o mobilitat reduïda l’accés, el seu ús i gaudi, millorant contínuament l’accessibilitat i el Sistema de Gestió d’Accessibilitat.
 • Comunicar a tota l’organització i complir els requisits de Deambulació, Aprehensió, Localització i Comunicació (DALCO), planificant les accions i objectius que ajuden a complir aquests requisits, implantant aquestes accions i determinar l’eficàcia d’aquestes.

El litoral és un bé comú pel que des de l’Ajuntament de La Pobla de Farnals s’impulsa la participació i col·laboració dels usuaris de les platges, cercant la satisfacció de tots els que la gaudeixen i contribuint a la sostenibilitat d’aquest espai natural.

 

Document per a descarregar: Política de qualitat, medi ambient i accessibilitat universal 2020.